Wiosenny Las dla Decoratorium

O Blokadzie Twórczej Słów Kilka-Mixed Media Canvas for Decoratorium

Czasem jest tak, że bardzo chcę coś stworzyć, czasem mam w głowie cudny projekt, ale powinnam robić coś innego, a czasem muszę coś stworzyć, bo goni mnie termin. Jednak los sprawia, że tego dnia ogarnia mnie niemoc artystyczna i choćbym poruszyła niebo i ziemię, żaden pomysł nie jest kompletny, kolory nie pasują i zawsze czegoś brakuje. Pewnie czytając to doskonale wiecie o czym mówię i nie raz się spotkaliście z takimi uczuciami. Jak sobie wtedy radzicie ? Macie sprawdzone sposoby na brak weny ? Ja dzisiaj podzielę się z wami moimi sposobami.
Sometimes I want to create something, sometimes I have a wonderful project in my head, but I should do something different, and sometimes I have to create something because I have a deadline. However, fate causes that day I am overwhelmed with artistic infirmity and even if I moved the sky and the earth, no idea is complete, the colors don't match and there is always something missing.
 You probably know exactly what I'm talking about when reading this and you've met with such feelings over and over again. How do you manage then? Do you have proven ways to lack of inspiration? Today I will share with you my ways.


 Jeśli myślę o jakimś projekcie, bo akurat dostałam nowe produkty i bardzo chciałabym ich użyć, by oczyścić umysł robię ten projekt, nawet jeśli powinnam robić coś innego. Z doświadczenia wiem, że będę myśleć o nowych produktach i przez to będę miała blokadę w głowie. Lepiej przelać pomysł na kanwę i zrobić miejsce na nowy projekt.
 If I think about a project, because I just got new products and I would love to use them, to clear my mind, I'm doing this project, even if I should do something else. I know from experience that I will think about new products and I will have a blockade in my head. It is better to pour the idea to the canvas and make room for a new project. 


Nowe produkty to oczywiście ogromna radość, ale czasem największe przekleństwo. 
Dostaliście paczkę z cudownymi rzeczami i chcecie użyć wszystkiego naraz ? 
Co za dużo to nie zdrowo i sama przekonałam się o tym doskonale. Często mam tak, że chce użyć wszystkiego i nigdy nie kończy się to dobrze. Zamiast na siłę próbować wepchnąć do projektu wszystkie nowości, wybierzcie to co podoba wam się najbardziej i z tego stwórzcie coś wspaniałego.
New products are of course a great joy, but sometimes the greatest curse. Did you get a package with wonderful things and want to use everything at once? What is too much is not healthy and I found out about it perfectly. I often have that I want to use everything and it never ends well. Instead of trying to push all the new stuff into the project, choose what you like the most and create something wonderful from it.Jeśli czujecie, że dziś dzień na tworzenie, ale pomysłów kompletnie brak, znajdźcie coś co was zainspiruje. Rozejrzyjcie się po pokoju, może znajdziecie kawałek papieru który będzie pięknym tłem. Albo dawno zapomniane ozdoby ułożą się w cudowną kompozycję. Poszukajcie moodboardów, one wspaniale inspirują, albo zajrzyjcie na blogi swoich ulubionych twórców, czerpcie od siebie inspiracje.
 If you feel that today is a day for creation, but ideas are completely missing, find something that will inspire you. Look around the room, maybe you will find a piece of paper that will be a beautiful background. Or long forgotten ornaments will fit into a wonderful composition. Look for moodboards, they inspire greatly, or look at the blogs of your favorite artists, get inspiration from them. 


Jeśli jak ja, lubicie eksperymentować i próbować nowych technik, może zdarzyć się tak, że poczujecie zmęczenie twórcze. Ja w takich momentach wracam do tego w czym mi najlepiej. Ostatnio najlepiej mi w lesie, wśród naturalnych dodatków, z jelonkami i innymi mieszkańcami lasu. Robie to, co lubię najbardziej, co wychodzi mi najlepiej i co jest dla mnie łatwe. Dlaczego ? Bo czasem też tracę wiarę w siebie, że potrafię stworzyć coś pięknego. Taki projekt potrafi przywrócić wiarę w swoje możliwości, odblokować umysł i dać początek nowym pomysłom.
If, like me, you like to experiment and try new techniques, it can happen that you will feel creative fatigue. At such times I return to what I like best. Recently, it is best for me in the forest, among natural additives, with deers and other inhabitants of the forest. I do what I like best, what works best for me and what is easy for me. Why? Because sometimes I also lose faith in myself that I can create something beautiful. Such a project can restore faith in its capabilities, unlock the mind and give birth to new ideas. 


 Piszę wam o tym wszystkim, ponieważ ten projekt zrodził się z takiej niemocy artystycznej. Ja zastosowałam ostatni punkt, stworzyłam projekt z jelonkiem, bo w ich towarzystwie czuję się najlepiej, w zieleniach i brązach bo to kolory ziemi z elementami natury, bo je lubię najbardziej.
I am writing to you about all this because this project was born out of such artistic infirmity.
 I used the last point, I created a project with a deer, because in its company I feel the best, in greens and browns because they are the colors of the earth, with elements of nature, because I like them the most. 


Cały proces możecie zobaczyć na video tutorialu, który dla was przygotowałam :
You can see the whole process on the video tutorial, which I prepared for you:
W projekcie wykorzystałam te cudeńka:
I used these wonders:

Komentarze

  1. Jest fantastyczna! Podziwiam ja już kolejny raz.

    OdpowiedzUsuń
  2. Praca cudowna,bez dwóch zdań :) ale to co napisałaś, o niemocy twórczej, jest wręcz niesamowite i raczej dotyka każdą z nas :)

    OdpowiedzUsuń
  3. W tym projekcie nie widać blokady, jest piękny i spójny!! Do sposobów na pokonanie niemocy dodałabym jeszcze dopasowaną do nastroju i tematu pracy muzykę:)

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza