Wiosenny Las dla Decoratorium

Forest Spirit in Green and Brown

Gdzieś daleko jest taki las, którego wszyscy szukają. Szukają, bo tylko tam znajdą to, czego szukają wszyscy...
Somewhere far away is the forest that everyone is looking for. They are looking, because only there will find what everyone is looking for...


 Ostatnio dużą przyjemność sprawia mi tworzenie małych dzieł sztuki, dlatego postanowiłam ozdobić plakietkę mdf. Chciałam stworzyć małą historię, o lesie w którym każdy znajdzie to, czego najbardziej potrzebuje. Jednak las jest zamknięty, a wejścia strzeże leśny duszek o czystym sercu. Jeśli i ty posiadasz czyste serce, brama się otworzy ale jeśli nie, żadna siła ich nie otworzy.
 Recently, I have great pleasure in creating small works of art, which is why I decided to decorate the mdf plaque. I wanted to create a small story about a forest where everyone will find what they need most. However, the forest is closed, and the entrance is guarded by a forest fair with a pure heart. If you also have a pure heart, the gate will open, but if not, no force will open them.

I submit my project:


I used:Komentarze

Publikowanie komentarza